Sve kategorije
Industry News

Vesti iz industrije

Kuжi >  Vesti >  Vesti iz industrije

Kako LED kompanije mogu da pobede u visoko integrisanoj LED industriji

2023-11-24

U 2019. godini, tržište LED displeja je bilo fluktuantno. Zbog uticaja celokupnog ekonomskog okruženja, situacija LED industrija takođe je bilo teško. U međuvremenu, konkurencija unutar industrije postajala je sve žešća. Razvoj tržišta se takođe često menja. Predvidivo je da će integracija resursa industrije, pasivna ili aktivna korporativna spajanja i akvizicije, kao i povećanje koncentracije brenda doneti značajna prilagođavanja industriji LED displeja u narednih nekoliko godina. Kompanije koje imaju prednosti tehnologije, kanala i razmera mogu da pobede na takmičenju.


U današnje vreme, industrija LED displeja suočava se sa mnogim problemima, kao što su smanjenje dividendi na nacionalnom i vladinom nivou, kao i mogućnost razlika u uvozu i izvozu tarifa, a sve to će promeniti mnoge planove nabavki proizvođača LED ekrana i odluke o preseljenju. Pored toga, neizvesnost LED industrije zaustaviće potražnju na tržištu. Štaviše, iako Mini LED i Micro LED postaju nove tačke rasta, tradicionalno tržište displeja nastavlja da pada. Uz žestoku konkurenciju u INDUSTRIJI LED displeja, integracija uzvodnih i nizvodnih industrijskih lanaca cele industrije se ubrzava, a koncentracija na tržištu se postepeno povećava.


Industrija LED displeja doživljava različite stepene transformacije i integracije globalnih lanaca industrije. Spajanje i preuzimanje INDUSTRIJE LED displeja se i dalje dešava. M&A može da omogući preduzećima da steknu superiornu tehnologiju i resurse, što može da poveća skalu proizvodnje, smanji troškove proizvodnje i ojača napore za razvoj tržišta. Pored toga, vodeća preduzeća LED industrije imaju jaku tehnologiju i rezerve kapitala. Ove snažne rezerve kapitala mogu se koristiti za tehnološka istraživanja i razvoj, ulaganje u proizvodnu opremu, jačanje kapaciteta preduzeća, integrisanje mnogih odličnih resursa dobavljača i stvaranje kvalitetnijeg lanca industrije. U ovom procesu, neizbežno je da će neke male kompanije izgubiti deo svojih prodajnih akcija. Mada to ne znači da će male kompanije utišati tržište. To će podstaći aktuelne kompanije za LED prikaz da više pažnje posamo na optimizaciju proizvodnje preduzeća i efikasnu integraciju resursa.


U stanju novih politika, novih situacija, novih mogućnosti i novih izazova, traženje tržišta segmenta visoke dobiti postaće glavni pravac mnogih preduzeća. Brendovi na prozirnim ekranima, ekranima za iznajmljivanje i drugim segmentima takođe su konstantno koncentrisani. Neke jake kompanije na ekranu nastavljaju da se izdvajaju. Sa jakim tehničkim prednostima, oni održavaju stabilan tržišni udeo čak i u slučaju pada tržišnih uslova. Ove kompanije su se fokusirale na određeno tržište segmenata, i postale su predstavnici i lideri ovog polja.


Na kraju, ali ne i najmanje važno, izgradnja sopstvenog poslovnog ekosistema takođe postaje sve važnija. Najveći izazov u ovom procesu je kako izbalansirati i održati odnos i interese dobavljača, partnera, klijenata i drugih industrijskih lanaca. Takođe treba da nabavi superiorne resurse spolja, a zatim da se integriše. Da bi se to postiglo, izgradnja otvorene kooperativne platforme nego što može da shvati win-win je veliki put. Samo na taj način kompanije LED Screen mogu da stvore jaku konkurentsku snagu i na kraju stvore veću vrednost za kupce i osvoje šire tržište.


PrevSve vijestiSledeжi
Preporučeni proizvodi
DA LI STE U KONTAKTU